Arabistan’ın sembol meyvesi olan hurma, hem ağaç olarak hem de meyve olarak Hz. Peygamberin ve ona inanmış insanların hayatlarında önemli bir yeri etmişti.Kuranda hurma pek çok yerde geçmektedir.

Besleyiciliğinin yanı sıra ağacın yaprakları ile gölgelik yapılır, gövdesi taşıyıcı olarak kullanılır, lifli kabuk yapısı kerpiç yapımında ve aynı zamanda yatak ve yastıklar için dolgu malzemesi olarak kullanılırdı.

Hz. Peygamberin yatağı da bu şekilde yapılmıştı.

Bu sebepler ile bu coğrafyanın meşhur meyvesi, hem kuranda hem de hadislerde birçok kez bahse konu olmuştur.

Kuranda Hurma Nerelerde Geçer;

Kuranda Hurma pek çok yerde geçer peki geçen yerler,ayetler nereleri ?

Sizden hanginiz ister ki, kendisinin hurma ve üzüm bağları bulunan altından ırmaklar akan, içinde her çeşit ürünün yetiştiği bir bahçesi olsun da kendisine yaşlılık çöküp elleri yetmez, güçleri çatmaz bir takım çocukların bulunduğu bir sırada, ateşli bir bora isabet edip bahçesini yaksın? İşte Allah, düşünesiniz diye sizlere ayetlerini böyle anlatıyor.

2. Bakara suresi 266. Ayet

 

Gökten su indiren de O’dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler çıkarırız, hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve narı da çıkardık. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bakın her birinin meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaşmasına. Şüphesiz şu size gönderilende inananlar için birçok ibretler vardır.

6. Enam suresi 99. Ayet

 

O çardaklı ve çardaksız cennet misali bağları, tatları ve yemişleri birbirinden farklı ekinleri, hurmaları, zeytinleri, narları, birbirine hem benzer hem benzemez bir şekilde yaratan hep O’dur. Her biri ürün verdiğinde meyvelerinden yiyin. Hasat ve toplama zamanında hakkını da verin, israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez.

6. Enam suresi 141. Ayet

 

Yeryüzünde birbirine yakın kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalıklar; hepsi aynı su ile sulandıkları halde meyvelerinde birini diğerine üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklı olan bir topluluk için deliller vardır.

13. Rad suresi 4. Ayet

 

Onunla size ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve türlüsünden meyveler bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için bir ibret vardır.

16. Nahl suresi 11. Ayet

 

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içki, hem de güzel bir yiyecek çıkarırsınız. Şüphesiz ki, bunda aklını kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır.

16. Nahl suresi 67. Ayet

 

Veya hurmalıklardan ve üzümlüklerden bir bahçen olsun da aralarında şarıl şarıl çaylar akıtasın,

17. İsra suresi 91. Ayet

 

Ve onlara iki adamı temsil getir: Birisine her türlü üzümden iki bağ vermişiz, her ikisini hurmalarla donatmışız; ikisinin arasına da bir ekinlik yapmışız.

18. Kehf suresi 32. Ayet

 

Derken sancı onu bir hurma dalına götürdü ve: “Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulmuş gitmiş olsaydım.” dedi.

19. Meryem suresi 23. Ayet

 

Hurmanın dalını kendine doğru silkele, üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün.

19. Meryem suresi 25. Ayet

 

Firavun: “Demek ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! O, mutlaka size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde ant olsun ki, ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi kesinlikle hurma dallarına asacağım; şüphesiz bileceksiniz hangimizin azap bakımından daha şiddetti ve daha sürekli olduğunu!” dedi.

20. Taha suresi 71. Ayet

 

Öyle iken durdurduk da onunla sizin için hurma bahçeleri üzüm bağları yaptık; sizin için içlerinde birçok meyveler vardır, onlardan yer ve geçinirsiniz.

23. Müminun suresi 19. Ayet

 

Salkımları sarkmış hurmalar, ekinler içinde?

26. Şuara suresi 148. Ayet

 

Orada cennetler yaptık; hurma bahçeleri, üzüm bağları (daha neler) neler! İçlerinde pınarlar akıttık.

36. Yasin suresi 34. Ayet

 

Aya da; ona da bir takım menziller tayin etmişizdir, nihayet dönmüş (dolanmış) eğri bir hurma dalı gibi olmuştur.

36. Yasin suresi 39. Ayet

 

Ve tomurcukları üst üste dizilmiş göğe doğru yükselen yüksek hurma ağaçları.

50. Kaf suresi 10. Ayet

 

İnsanları, kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yoluyordu.

54. Kamer suresi 20. Ayet

 

Onda meyveler, salkım tomurcuklu hurma ağaçları vardır.

55. Rahman suresi 11. Ayet

 

Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka nar vardır;

55. Rahman suresi 68. ayet

 

Herhangi bir hurma ağacı kestiniz, ya da kökleri üzerinde dikili bıraktıysanız, hepsi Allah’ın izniyledir ve o fasıkları (yoldan çıkmışları) perişan edeceği içindir.

59. Haşr suresi 5. Ayet

 

Allah, köklerini kesmek için onu yedi gece, sekiz gündüz aralıksız onların üzerine musallat etti. Bir de görürsün o topluluğu ki, o süre zarfında içleri kof hurma kütükleri gibi yıkılıp kalmışlar.

69. Hâkka suresi 7. Ayet

 

Zeytinlikler ve hurmalıklar,

80. Abese suresi 29. Ayet

 

Gerdanında hurma lifinden bir ip olduğu halde.

111. Tebbet suresi 5. ayet

 

Göründüğü üzere kuranda hurma pek çok yerde farklı farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Kuranda hurma ile ilgili bizi daha yakından takip edebilirsiniz.

Tüm hurma çeşitlerimize mağazamızdan ulaşabilirsiniz.

Trendyol mağazamız için ; buradan.

Tavsiye Edilen Yazılar